Milyen az Istenképed?

A tálentumok példázatán gondolkodva kétféle emberre lettem figyelmes. Az egyik féle ember a kettő és öt tálentumos, aki bízott Istenben annyira, hogy mert elindulni és kockáztatni, másokra nyitott módon bátran élni. Ők olyan döntéseket hoztak, ahol nem számíthattak biztos nyereségre, de mertek hitből lépni. Ilyen hitlépések lehetnek a mi életünkben is. Kockázattal jár barátkozni, közel engedni magunkhoz valakit egy párkapcsolatban, összekötni valakivel az életünket, gyermeket vállalni, munkahelyet váltani, vállalkozást kezdeni vagy máshova költözni.

A kettő és öt tálentumos emberek azért merték ezeket a kockázatos döntéseket meghozni, mert bíztak Urukban, és meg voltak győződve arról, hogy Uruk akkor is kitart mellettünk, ha kudarcot vallanak és elveszítik a rájuk bízott tálentumokat. Kegyelmes Úrnak ismerték meg őt, aki nem hagyja őket cserben, aki felnőttként tekint rájuk, hisz abban, hogy képesek felelős döntéseket hozni, és aki díjazza a hitből való próbálkozásukat.

A másik féle ember a példázatban az egy tálentumos ember, akinek kegyetlen Ura van, aki teljesíthetetlen elvárásokkal van felé. Az ilyen ember félelemből éli az életét, és ez a félelem megbénítja próbálkozásaiban, így magányosan és statikusan él.

A történetben olvasott kétféle embernek kétféle az istenképe, és az istenképünk határozza meg azt, milyen életet élünk. Neked milyen Istened van? Olyan, aki bízik benned, szurkol neked, és hiszi, hogy a Szentlélek vezetése által képes vagy bölcs döntéseket hozni? Vagy félelmetes Urad van, aki megbénítja életedet, meggátolja, hogy egyről a kettőre lépj? Kérd az Urat, hogy az Ige olvasása által formálja istenképed!

 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően” Fil 2,13