‘Emberként az emberért’

Csapatunk vezetője az alapító, Tapolyai Emőke. Folyamatosan fejlesztjük szakmai tudásunkat és dolgozunk azon, hogy az ember spiritualitásának és lelki dimenzióinak összefüggését is megértsük a Biblia fényében.  Megközelítésünk alapja, hogy emberi kapcsolatokban szerzett sérülésekből a legjobban biztonságos emberi kapcsolatokban tudunk gyógyulni, azokban tudunk újra erőre kapni. Mottónk, hogy „Emberként az emberért” kell működnünk ahhoz, hogy valódi változások részesei lehessünk.

89178198_218688012588335_8634189930723016704_n

Több, mint 20 éve hivatásom, hogy embereken segítsek. Embereken, akik felismerték, hogy van olyan problémájuk, melyet nem tudnak egyedül, családjukkal, párjukkal vagy lelki gondozójukkal megoldani. Embereken, akik felelősséget vállalva tetteikért beállnak megküzdeni – ezúttal saját magukért.

Diplomámat – M. A. Klinikai- és Pasztorál Pszichológia – az Ashland Theological Seminary-n szereztem, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Azon szerencsések között vagyok, akik Lux Elvirától tanulhatták a szakmát.

Szeretem az emberi lelket, de nem fürkészni, hanem felemelni, erősíteni, bátorítani, vele együtt gondolkodni, felfedezni és alkotni. Hiszem, hogy a saját életemre és a hozzám hozott problémákra is van megoldás, létezik fejlődés és kibontakozás, igaz, néha küzdelmek árán.

A Kandela központban szakmai – módszertani vezetőként vagyok jelen, és elhivatásom a keresztény lelkiség munkánkba való integrálása. Ez a szerep lehetőség arra, hogy egy ragyogóan tehetséges és lelkes csapattal, megsokszorozott erővel és kapacitással még többeknek tudjak közvetve is segíteni

87812087_573154900208209_4385012036979916800_n

Meggyőződésem, hogy legtöbben megtapasztalunk elakadást, veszteségeket és fájdalmat életünk során, amiket vagy önerőből, vagy segítséggel tudunk feloldani. A múltunk azonban nem kell, hogy meghatározza a jelenünket és jövőnket, megvan a szabadságunk arra, hogy változtassunk és tegyünk a boldogságunkért. Abban szeretnék segíteni, hogy mások is megtalálják az előre vezető utat a kiegyensúlyozott, teljes, örömteli életük és kapcsolataik felé. Ehhez néha komoly munka és odaszántság kell, de hiszek abban, hogy az emberek változhatnak, és ezt nap mint nap látom is a munkám során. Ez az, amiért érdemes dolgoznom, dolgoznunk.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:

• Beilleszkedési gondok
• Életvezetési tanácsadás
• Szorongásos zavarok, pánikbetegség
• Depresszió
• Veszteség és gyász
• Alacsony önértékelés
• Önismeret
• Konfliktuskezelés
• Kommunikációs készség
• Határ-problémák
• Családi konfliktusok
Gyermeknevelési tanácsadás

87667491_1066343033713345_1686432450806284288_n

A legjobb történetekben a főhős élete kalandokban gazdag, ha időnként kudarcot is vall, jellemfejlődésen megy át, és a végén ő lesz a győztes. Mindenkinek vannak olyan életszakaszai, amikor nehéz a saját történetében főhősnek lenni, mert a harc, amit magával vagy a környezetével vívnia kell, erején felülinek tűnik. Ilyenkor nem működnek a jól bevált módszerek, és a helyzet annyira új lehet, hogy a megoldása is új eszközt igényel. Gyorsan változó világunkban szükség lehet arra, hogy tanácsot, segítséget kérjünk. Várom azokat, akik valamiért nem találják az eszközt érzelmi csatáik megvívásához, vagy kapcsolati konfliktusok megoldásához. A segítőbeszélgetések keretében olyan erőforrásokra bukkanhatunk, melyek addig rejtve voltak előttünk. Keresztény szakemberként hiszek abban, hogy az elfogadáson, a bizalmon, a szereteten és a másik megértésén keresztül a kapcsolódásunknak gyógyító ereje lehet önmagunkkal, más emberekkel vagy akár az Istennel való kapcsolatunk elakadásaiban.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
• Alacsony önértékelés
• Önismeret
• Konfliktuskezelés
• Kommunikációs készség
• Asszertivitás
• Karrier elégedettség, szakmaváltás
• Munkahely váltás
• Társunk ismerete
• Családi konfliktusok
• Gyermeknevelés
• Nehéz életszakaszokkal, krízisekkel való megküzdés
• Veszteség és gyász
• Spirituális, lelki kérdések
• Elszakadás otthonról
• Személyes határok

87793629_843455346170468_1992887300907859968_n

Hiszek abban, hogy az életünk természetes része a fejlődés és változás, hogy a teremtettségünkből fakadóan értéke, célja és értelme van a létezésünknek, melyet egyre inkább megismerhetünk. Utunk során azonban ránk nehezedhet a magány, szégyen, fájdalmak és félelmek súlya, melyek megterhelővé válhatnak, és nehéz lehet ezeket megosztani, megmutatni. Kihívásokkal és küzdelmekkel találhatjuk szemben magunkat a kapcsolatainkban, melyekben a múltunkból fakadó sebek és terhek összegubancolódhatnak másokéval. Mindezek ellenére vagy akár ezeken keresztül, felfedezhetjük a kapcsolatainkban rejlő erőt, amely a gyógyulás forrása. Rátalálhatunk arra a biztonságra és belső szabadságra, amiből az alkotó, örömteli és kiteljesedett élet fakad. Ezt szeretném támogatni a munkámmal.

Fontosnak tartom a munkámban, hogy teljesen odaadott figyelmem legyen arra, akivel vagyok, hogy a beszélgetések során olyan bizalom alakulhasson ki közöttünk, ahol a másik őszintén feltárhatja önmagát, önmagából azokat a dolgokat, amivel érkezett.

2016 óta foglalkozom pszichiátriai betegséggel élő személyek segítésével. Az ELTE Pszichológia alap- és mesterképzésén végeztem, klinikai és egészségpszichológia szakirányon.

Szívesen foglalkozom az alábbi területekkel:
Életviteli tanácsadás
Önismeret
Alacsony önértékelés
Stresszkezelés
Személyes határok
Bűntudat, szégyen
Szorongásból fakadó nehézségek
Veszteség
Spirituális, lelki kérdések

 
88077587_633306534069477_2253197718165913600_n

Tapasztaltból tudom, hogy bátorságra van szükség ahhoz, hogy szembe merjünk nézni saját sebzettségünkkel és annak következményeivel az életünkben. Nem könnyű segítséget kérni, rábízni valakire a titkainkat, elkezdeni egy önismereti folyamatot. Fájdalmas benne lenni nehéz élethelyzetekben, de minden ilyen próba lehetőséget ad a változtatásra, növekedésre, teljesebb életre.

Több mint tíz éve dolgozom kliensekkel a közszférában és magán úton pszichológusként. Szaktudásommal és tapasztalatommal szeretnék együtt munkálkodni a hozzám fordulókkal, segíteni őket abban, hogy jobban rálássanak saját életükre, múltjukra, érzéseikre, tapasztalataikra. Életem célja, hogy egyre mélyebb kapcsolatot tudjak kialakítani önmagammal, másokkal, a Teremtővel, és ezt igyekszem környezetem felé is közvetíteni. A házasságban és a gyermekeimmel megélt örömök és kihívások formálták az élethez és emberekhez való hozzáállásomat.
Tagja vagyok a Magyar Családterápiás Egyesületnek és a Magyar Viselkedésterápiás és Kognitív Terápiás Egyesületnek.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:

  • Önismeret fejlesztése
  • Múlt feldolgozása
  • Krízishelyzetetek: veszteség, válás, gyász, betegség
  • Tartós rossz hangulat
  • Szorongásos tünetek, pszichoszomatikus tünetek, pánik
  • Hosszantartó stressz kezelése
  • Párkapcsolati és szexuális problémák
87394809_242574546771150_9186983965821501440_n (1)
Nincs számomra érdekesebb tudományterület, mint az emberi lélek megismerése, és nincs számomra motiválóbb életfeladat, mint az ember pszichés működésének, életminőségének magasabb szintre emelése. 

Munkám során a legnagyszerűbb érzés megélni azokat a „katarzisnak” nevezett kegyelmi pillanatokat, mikor a rám bízott segítséget kérő olyan belátásra jut, mely elindítja őt a változás útján. Mindez nemcsak a szakmai tudástól vagy a résztvevők elszántságától függ, hanem a kibontakozó kapcsolatban rejlő támogató erőtől is. A sikerek nem jönnek egyszerűen, gyakran hosszú és fáradságos a fejlődés útja, melyhez a bizonytalanság és a szenvedés tűrése szükséges. Hivatásom arról szól, hogy ezekben a folyamatokban adok eszközöket és személyes támogatást a hozzám fordulóknak.

Mind a szakmai feladataimban, mind a személyes életemben Isten szeretete inspirál.

Pszichológiai konzultációra, közös munkára szeretettel várom azokat, akik
fejleszteni szeretnék önismeretüket, személyiségüket, kapcsolataik minőségét;
életük bizonyos területein elakadást tapasztalnak a fejlődésben, előrelépésben;
alacsony önértékeléssel, önbizalomhiánnyal élnek;
krízishelyzetbe kerültek (pl. életciklusváltás, betegség, gyász, egyéb veszteségek);
párkapcsolati, házassági nehézségeik vannak;
válás miatt élnek meg szenvedést;
enyhébb formában a stressz, szorongás tüneteit észlelik magukon;
hitbeli kérdésekkel összefüggő lelki problémáik vannak;
munkájukkal kapcsolatban igényelnek támogatást;
bizonyos területen változásra vágynak.

2010-ben diplomáztam pszichológusként az ELTÉ-n, 2012-től 2015-ig a Magyar Családterápiás Egyesület pár-és családterapeuta képzésén vettem részt, 2019-ben pedig tanácsadó szakpszichológus képesítést szereztem.

87734570_188621399081456_5923208630777151488_n

Mindannyian kapunk örömöket, és kapunk sebeket, nehézségeket is az életünkben. Mindenki mással küzd, de mindenki küzd valamivel. Történetünk megértése és sebeink begyógyulása fejlődésünk és növekedésünk alapját teremthetik meg. Szeretnék a munkámban emberként jelen lenni és a hozzám fordulóknak egy olyan biztonságos közeget teremteni, ahol legmélyebb fájdalmaikkal is szembe tudnak nézni, hogy ezek ne megkötözzenek, hanem tekintetüket a remény felé, a jövőbe tudják irányítani. Bár bizonyos helyzetek tűnhetnek kilátástalannak, meggyőződésem, hogy munkával, egymás meghallgatásával, őszinte megértésével és hittel minden gödörből ki lehet mászni.

Magánéletemben és munkámban egyaránt hitemre támaszkodom. Hiszem, hogy szakmámban történő gyógyulás Isten munkája, én csak egy közvetítő vagyok.

2018-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai és egészségpszichológia szakirányán, 2017 óta a Magyar Családterápiás Egyesület tagjaként végzem a család- és párterápiás képzést

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
Önismereti fejlődés
Szorongásos panaszok
Párkapcsolati nehézségek, elakadások
Határkonfliktusok
Életszakasz váltásokhoz kapcsolódó nehézségek
Életviteli tanácsadás
Kultúraközi nehézségek
Beilleszkedési nehézségek

87596860_549566125917374_3508535655703511040_n

Pszichológus diplomámat 2003-ban szereztem meg a Debreceni Egyetemen kiváló minősítéssel. Ezt követően a közszférában helyezkedtem el, ahol másfél évtizedig dolgoztam főállásban, pszichológus, mentálhigiénés tanácsadó, családgondozó és mediátor munkakörökben. Tereptanárként a jövő segítő szakembereinek felsőoktatási képzésében is részt vettem.

Munkám során szinte minden korosztállyal foglalkoztam már a kamaszoktól az idősekig. A négyszemközti segítő tevékenység mellett párokkal, családokkal és csoportokkal is dolgoztam.
Szabadidőmben dalokat írok, futok és a feleségemmel túrázom. Istenkapcsolatom felnőttkoromban erősödött meg igazán, és a mai napig is alakul, fejlődik. Hitem nagyon komoly erőforrást jelent számomra.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
• életvezetési nehézségek
• elakadások
• önértékelési problémák
• szorongás
• családi konfliktusok
• párkapcsolati problémák
• válás
• munkahelyi stressz
• életközepi válság
• gyász

 
 
87587665_1116528858692237_3694805041551507456_n

Mindannyiunk életében vannak olyan megterhelő időszakok, kilátástalannak tűnő helyzetek, fájdalmas kapcsolatok, amik mintha túlnőnének rajtunk, amiknek a megoldásához nincs megfelelő eszközünk, vagy elég erőnk. Ilyenkor nyújthat segítséget egy olyan kapcsolat, amiben kifejezhetőek az érzelmek, megtapasztalható a megértettség, az elfogadás, a személy egyediségének tisztelete és szeretete, megélhető az új perspektívák, az új megoldási módok felfedezésének szabadsága, a megerősödő önbizalom öröme, és a pozitív jövőbe vetett hit reménye.
Keresztényként hiszem, hogy az Istennel való kapcsolat egy ilyen kapcsolat, amiben Isten arra is elhív minket, hogy egymással is ilyen kapcsolatban legyünk. Ezzel a megértő, elfogadó, reményteljes hozzáállással igyekszem segítséget nyújtani a hozzám fordulóknak.

Forduljon hozzám bizalommal az alábbi témákban
Egyéni tanácsadásban:
• önismeret
• életvezetési tanácsadás
• önbizalomhiány
• határállítási problémák
• konfliktuskezelési nehézségek
• kommunikációs nehézségek
• beilleszkedési nehézségek
• érzelem-szabályzás, önmegnyugtatás nehézségei
• kapcsolati nehézségek
• párválasztási nehézségek
• kapunyitási pánik, jövőtől való túlzott félelem
• veszteséggel, gyásszal való megküzdés
  krízis-tanácsadás

Párterápiában:
• egymás megismerésének mélyítése
• kommunikációs nehézségek
• párkapcsolati nehézségek, elakadások
• családi konfliktusok
• határállítási problémák a családban
• szerep-elosztási problémák a családban
• veszteségek, gyász a családban
• házassági krízisek

 
 
87687476_647929296004153_5125818828101517312_n

Tanácsadói csapatunk orvos tagjaként azt vallom hivatásomnak, hogy mások életének és kapcsolatainak gyógyulásában működök közre – továbbadva ezzel valamit, amit én magam is megtapasztaltam. Ez irányú tanulmányaim – coach képzés, pár- és családterapeuta képzés, pszichiátriai képzés – és évtizedes orvosi gyakorlatom alapján lehetőségem van a hozzám fordulókat holisztikusan megérteni és segíteni. Hivatásomnak ezen kívül alapja és erőforrása a keresztény hitem, valamint a feleségként és három gyermek édesanyjaként megélt személyes tapasztalataim.
Szenvedélyem az Élet, ezért szakemberként a célom másokat is annak minél egészségesebb és boldogabb megélésére segíteni. Meggyőződésem és saját tapasztalatom is, hogy ha nekiállunk aktívan tenni életünk gyógyulásáért, a változásért, és abban hozzáértő segítséget kapunk, az meg fogja hozni az eredményt.

87083133_199624714613545_6605671070026432512_n

Pszichológusi munkámban kulcsszó számomra a növekedés: ahogyan egy gyümölcsfának szüksége van arra, hogy gondoskodjunk róla, megtrágyázzuk, megmetsszük, úgy a saját életünkben is szükség van arra, hogy megtaláljuk az optimális feltételeket a fejlődéshez, a megújuláshoz, a minket ért negatív hatásokkal való megbirkózáshoz. Meggyőződésem, hogy a befektetett idő és energia megtérül.

Várom mindazokat, akik valamely problémán, elakadáson szeretnének továbblendülni, vagy egy reménytelennek érzett helyzetre szeretnének megoldást találni egy új perspektívából.

Szakmai háttér:
2018-2020 Családterápiás alapképzés, Pszichodráma asszisztensi képzés
2015 Autogén tréner, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
2013-2015 Pszichológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2010-2013 Viselkedéselemző, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Forduljon hozzám bizalommal az alábbi témákban:
• önismeret, önbizalomhiány
• stresszkezelési nehézségek
• konfliktuskezelési nehézségek
• kommunikációs nehézségek, asszertivitás
• társas kapcsolatok nehézségei
• párkeresési, párkapcsolati elakadások
• családon belüli kapcsolati nehézségek, elakadások
• határ-problémák
• halogatással, motivációval, tanulmányokkal kapcsolatos problémák
• kapunyitási pánik, pályaválasztási, pályamódosítási nehézségek
• bűntudattal, szégyennel való megküzdés
• szorongással kapcsolatos nehézségek
• levert hangulattal kapcsolatos nehézségek
• veszteséggel, gyásszal való megküzdés 

 
Balog Ádám

Központban az ember.
Ha türelemmel és odafigyeléssel fordulunk hozzá, megérthetjük a terhet, ami a vállát nyomja és felfedezhetjük erőforrásait is, amik az elhordozásban eddig segítették és a problémamegoldásban, nehézség leküzdésében segíteni fogják. Hiszem, hogy mindenkiben ott rejlik a képesség saját elakadásainak leküzdéséhez, a mi feladatunk “csupán” a professzionális kísérés a folyamaton keresztül. Pszichológusként számomra a legfontosabb: figyelni. Figyelni a hozzám fordulóra, érdeklődéssel fordulni felé és kísérni őt, hiszen a sikeres segítségnyújtás a segítségkérőtől indul, ettől lesz személyes és sikeres.
A vendéglátásban és fogyatékos otthonban végzett munkám során megtanultam a legkülönbözőbb, nehéz helyzetekben is helytállni és az engem körülvevőkkel együttműködni. Szervezetfejlesztési projektjeimben munkahelyi problémákra kerestem megoldást, csapatot építettem.

Keressen bizalommal az alábbi témákban: 

munkahelyi problémák
általános támogatás egy nehéz időszakban
önismereti fejlődés
rossz közérzet, negatív gondolatok
új élethelyzetben való támogatás
kommunikáció fejlesztése
Szorongásos panaszok


Varga_Kata

Keresztény ember vagyok és pszichológus, nagyon szeretem a szakmámat, elhívásként tekintek rá. Pályám elején a valláslélektan, az ember istenképe, a megtérés lélektana, vagy éppen az az ismeretelméleti kérdés foglalkoztatott, hogy vajon van-e köze a lélektannak a lélekhez. Munkám során azonban makacs és szövevényes lelki kórságok sokaságával találkoztam, és lassan megelevenedett az egyetemi padban hallott intés, ha a hozzám forduló ember egészségét szeretném mindenekfelett munkálni, akkor jól kell ismernem a lélek betegségeinek tárházát. Hálával gondolok arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem felnőtt klinikai szakpszichológus szakképzésébe kapcsolódhattam be, ahol nagyszerű klinikusoktól tanulhattam a pszichoterápiás szemlélet finomságait, a lelki zavarok megismerésének módját, és a gyógyuláshoz segítés nemes és nehéz feladatát.

Egy kandela, vagyis egy gyertyányi fény ereje, nem tűnhet soknak a napsütésben. Amikor azonban elnyugszik a nap, meghittséget, meleget adhat, látni kezdünk magunk körül. Egy pszichológus hasonlóra vállalkozik, amikor az emberi lélek sebeinek sötétjében odaszegődik a másik ember lelkének belső szobájához. És újból és újból odamerészkedik, hogy a maga törékeny erejével segítse a törékeny másik embert.

Szívesen foglalkozom hangulatzavarokkal, depresszióval, szorongásos nehézségekkel, valláspatológiai sebzettséggel, érzelem-, és indulatszabályozás és személyes határkérdések problémáival, testi fogyatékosságból eredő önelfogadás nehézségeivel, önismeret mélyítésével.

Iván Imre

Mint mindenki más, nagy és nehéz kérdésekkel indultam az életnek. Először a teológia világában igyekeztem tájékozódni. Ebben a keresésemben személyes hitre jutottam, majd tanulmányokat folytattam a TCM Nemzetközi Vezetőképző Intézet Cincinatti Bibliaiskolájában, az ausztriai Edelweiss-ban, amit Master of Divinity képesítéssel zártam le.

Ezután indultam segítő szándékkal a fájdalomban, bántalmazásban, krízisekben vergődő emberek felé.

Ehhez találtam segítséget, tájékozódási pontokat és eszközöket – Istenhitem mellett – a mentálhigiénés képzésben. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán szociális és családsegítő lelkigondozó szakképzettséget 2011 júniusában szereztem.

Vallom, hogy minden ember szívének ajtajához van egy kulcs, ami nyitja a bezáródott szív ajtaját. Néha nagyon egyszerű megtalálni ezt a kulcsot, néha azonban hosszú utat kell bejárni, míg megtaláljuk.

Krízisek, nehézségek, fájdalmak, gyász idején képesek vagyunk magunkba zárkózni, elérhetetlenné válni, fájdalomcsillapításokba menekülni. Szakmai elhívásomnak érzem, hogy ilyenkor segítségére legyek annak, aki keresi önmagához, és a környezetéhez vezető utat.

Kész vagyok segíteni azoknak a hozzám fordulóknak, akik kilátástalannak látják életüket, és segítséget kérnek abban, hogy felcsillanjon előttük valami remény.

Feleségemmel, Gabival 2012-ben szerveztünk először házashétvégét az ausztriai Lachtal-ban, ahol azóta is évente találkozunk gyógyulásra, megújulásra váró házaspárokkal. Évente 4-5 alkalommal, különböző témákban több előadóval kerülnek megrendezésre ezek a 3 napos programok. Az elmúlt 10 évben kb. 800 házaspárral vonultunk el csendeshétvégékre, hogy segítségül legyünk a házasságuk megerősítésében, megújításában.