‘Emberként az emberért’

Csapatunk vezetője az alapító, Tapolyai Emőke. Folyamatosan fejlesztjük szakmai tudásunkat és dolgozunk azon, hogy az ember spiritualitásának és lelki dimenzióinak összefüggését is megértsük a Biblia fényében.  Megközelítésünk alapja, hogy emberi kapcsolatokban szerzett sérülésekből a legjobban biztonságos emberi kapcsolatokban tudunk gyógyulni, azokban tudunk újra erőre kapni. Mottónk, hogy „Emberként az emberért” kell működnünk ahhoz, hogy valódi változások részesei lehessünk.

Tapolyai Emőke vágott

Több, mint 20 éve hivatásom, hogy embereken segítsek. Embereken, akik felismerték, hogy van olyan problémájuk, melyet nem tudnak egyedül, családjukkal, párjukkal vagy lelki gondozójukkal megoldani. Embereken, akik felelősséget vállalva tetteikért beállnak megküzdeni – ezúttal saját magukért.

Diplomámat – M. A. Klinikai- és Pasztorál Pszichológia – az Ashland Theological Seminary-n szereztem, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Azon szerencsések között vagyok, akik Lux Elvirától tanulhatták a szakmát.

Szeretem az emberi lelket, de nem fürkészni, hanem felemelni, erősíteni, bátorítani, vele együtt gondolkodni, felfedezni és alkotni. Hiszem, hogy a saját életemre és a hozzám hozott problémákra is van megoldás, létezik fejlődés és kibontakozás, igaz, néha küzdelmek árán.

A Kandela központban szakmai – módszertani vezetőként vagyok jelen, és elhivatásom a keresztény lelkiség munkánkba való integrálása. Ez a szerep lehetőség arra, hogy egy ragyogóan tehetséges és lelkes csapattal, megsokszorozott erővel és kapacitással még többeknek tudjak közvetve is segíteni

Andrea-3

A legjobb történetekben a főhős élete kalandokban gazdag, ha időnként kudarcot is vall, jellemfejlődésen megy át, és a végén ő lesz a győztes. Mindenkinek vannak olyan életszakaszai, amikor nehéz a saját történetében főhősnek lenni, mert a harc, amit magával vagy a környezetével vívnia kell, erején felülinek tűnik. Ilyenkor nem működnek a jól bevált módszerek, és a helyzet annyira új lehet, hogy a megoldása is új eszközt igényel. Gyorsan változó világunkban szükség lehet arra, hogy tanácsot, segítséget kérjünk. Várom azokat, akik valamiért nem találják az eszközt érzelmi csatáik megvívásához, vagy kapcsolati konfliktusok megoldásához. A segítőbeszélgetések keretében olyan erőforrásokra bukkanhatunk, melyek addig rejtve voltak előttünk. Keresztény szakemberként hiszek abban, hogy az elfogadáson, a bizalmon, a szereteten és a másik megértésén keresztül a kapcsolódásunknak gyógyító ereje lehet önmagunkkal, más emberekkel vagy akár az Istennel való kapcsolatunk elakadásaiban.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
• Alacsony önértékelés
• Önismeret
• Konfliktuskezelés
• Kommunikációs készség
• Asszertivitás
• Karrier elégedettség, szakmaváltás
• Munkahely váltás
• Társunk ismerete
• Családi konfliktusok
• Gyermeknevelés
• Nehéz életszakaszokkal, krízisekkel való megküzdés
• Veszteség és gyász
• Spirituális, lelki kérdések
• Elszakadás otthonról
• Személyes határok

87596860_549566125917374_3508535655703511040_n

Pszichológus diplomámat 2003-ban szereztem meg a Debreceni Egyetemen kiváló minősítéssel. Ezt követően a közszférában helyezkedtem el, ahol másfél évtizedig dolgoztam főállásban, pszichológus, mentálhigiénés tanácsadó, családgondozó és mediátor munkakörökben. Tereptanárként a jövő segítő szakembereinek felsőoktatási képzésében is részt vettem.

Munkám során szinte minden korosztállyal foglalkoztam már a kamaszoktól az idősekig. A négyszemközti segítő tevékenység mellett párokkal, családokkal és csoportokkal is dolgoztam.
Szabadidőmben dalokat írok, futok és a feleségemmel túrázom. Istenkapcsolatom felnőttkoromban erősödött meg igazán, és a mai napig is alakul, fejlődik. Hitem nagyon komoly erőforrást jelent számomra.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
• életvezetési nehézségek
• elakadások
• önértékelési problémák
• szorongás
• családi konfliktusok
• párkapcsolati problémák
• válás
• munkahelyi stressz
• életközepi válság
• gyász

 
 
Varga_Kata

Keresztény ember vagyok és pszichológus, nagyon szeretem a szakmámat, elhívásként tekintek rá. Pályám elején a valláslélektan, az ember istenképe, a megtérés lélektana, vagy éppen az az ismeretelméleti kérdés foglalkoztatott, hogy vajon van-e köze a lélektannak a lélekhez. Munkám során azonban makacs és szövevényes lelki kórságok sokaságával találkoztam, és lassan megelevenedett az egyetemi padban hallott intés, ha a hozzám forduló ember egészségét szeretném mindenekfelett munkálni, akkor jól kell ismernem a lélek betegségeinek tárházát. Hálával gondolok arra, hogy a Pécsi Tudományegyetem felnőtt klinikai szakpszichológus szakképzésébe kapcsolódhattam be, ahol nagyszerű klinikusoktól tanulhattam a pszichoterápiás szemlélet finomságait, a lelki zavarok megismerésének módját, és a gyógyuláshoz segítés nemes és nehéz feladatát.

Egy kandela, vagyis egy gyertyányi fény ereje, nem tűnhet soknak a napsütésben. Amikor azonban elnyugszik a nap, meghittséget, meleget adhat, látni kezdünk magunk körül. Egy pszichológus hasonlóra vállalkozik, amikor az emberi lélek sebeinek sötétjében odaszegődik a másik ember lelkének belső szobájához. És újból és újból odamerészkedik, hogy a maga törékeny erejével segítse a törékeny másik embert.

Szívesen foglalkozom hangulatzavarokkal, depresszióval, szorongásos nehézségekkel, valláspatológiai sebzettséggel, érzelem-, és indulatszabályozás és személyes határkérdések problémáival, testi fogyatékosságból eredő önelfogadás nehézségeivel, önismeret mélyítésével.

Iván Imre

Mint mindenki más, nagy és nehéz kérdésekkel indultam az életnek. Először a teológia világában igyekeztem tájékozódni. Ebben a keresésemben személyes hitre jutottam, majd tanulmányokat folytattam a TCM Nemzetközi Vezetőképző Intézet Cincinatti Bibliaiskolájában, az ausztriai Edelweiss-ban, amit Master of Divinity képesítéssel zártam le.

Ezután indultam segítő szándékkal a fájdalomban, bántalmazásban, krízisekben vergődő emberek felé.

Ehhez találtam segítséget, tájékozódási pontokat és eszközöket – Istenhitem mellett – a mentálhigiénés képzésben. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán szociális és családsegítő lelkigondozó szakképzettséget 2011 júniusában szereztem.

Vallom, hogy minden ember szívének ajtajához van egy kulcs, ami nyitja a bezáródott szív ajtaját. Néha nagyon egyszerű megtalálni ezt a kulcsot, néha azonban hosszú utat kell bejárni, míg megtaláljuk.

Krízisek, nehézségek, fájdalmak, gyász idején képesek vagyunk magunkba zárkózni, elérhetetlenné válni, fájdalomcsillapításokba menekülni. Szakmai elhívásomnak érzem, hogy ilyenkor segítségére legyek annak, aki keresi önmagához, és a környezetéhez vezető utat.

Kész vagyok segíteni azoknak a hozzám fordulóknak, akik kilátástalannak látják életüket, és segítséget kérnek abban, hogy felcsillanjon előttük valami remény.

Feleségemmel, Gabival 2012-ben szerveztünk először házashétvégét az ausztriai Lachtal-ban, ahol azóta is évente találkozunk gyógyulásra, megújulásra váró házaspárokkal. Évente 4-5 alkalommal, különböző témákban több előadóval kerülnek megrendezésre ezek a 3 napos programok. Az elmúlt 10 évben kb. 800 házaspárral vonultunk el csendeshétvégékre, hogy segítségül legyünk a házasságuk megerősítésében, megújításában.

Bakondi_gabor

„A szeretet sosem ítél el azért, mert eltévedtél, de a szeretet nem is hagy ott egyedül.” William Paul Young

A jó pszichológus nem vezető, hanem útitárs. A jó pszichológus nem kijelent, hanem kérdez. A jó pszichológus nem megítél, hanem elfogad. A jó pszichológus nem azt nézi, miben vagy gyenge, hanem hogy mik az értékeid. A jó pszichológus nem a saját képére akar formálni, hanem segít, hogy azzá legyél, amilyennek Isten elképzelt!

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:

 • önértékelési problémák
 • életvezetési nehézség
 • szorongás
 • depresszió
 • kapcsolati problémák
 • életcél, hivatás keresés
 • stressz
 • családi, házassági konfliktusok
 • hitéleti, Isten-kapcsolati válság
Lux Viktória2

Hitem szerint mindannyian csodák vagyunk, egytől egyig Isten egyedi és megismételhetetlen remekművei. Családanyaként nap mint nap megélem ezt a rácsodálkozást, milyen gyönyörű teremtmény az ember.
Pszichológusi hivatásomban is azt tapasztalom, hogy az élet megpróbáltatásai ellenére mindannyiunk bensőjében felfedezhető a változásra, megújulásra képes csodálatos lényünk, és legbelül ott sejlik egy reményteljes jövő képe.
Ennek előhívásához és az (ön)gyógyító folyamatok beindításához a hozzám fordulóknak türelemmel, őszinteséggel, elfogadással, együttérzéssel, közös gondolkodással, személyre szabott eszközök alkalmazásával tudok segíteni.

Szeretettel várom azok jelentkezését, akik:
 • nehézségeket élnek meg a stressz okozta testi-lelki tüneteik miatt
 • szeretnék elmélyíteni önismeretüket
 • régóta gyermekáldásra vágynak
 • valamilyen nagy döntés előtt állnak
 • önértékelésükben kívánnak fejlődni
 • konfliktuskezelési problémával bírnak
 • párkeresési elakadással küzdenek
 • veszteségen mennek keresztül
 • küzdenek a munka és magánélet egyensúlyának felborulásával
 • elakadást tapasztalnak életvezetésükben
Screenshot from 2022-12-05 16-02-10

Mindannyian vágyunk az otthonra. Otthonra lelni önmagunkban, a családban, a kapcsolatainkban, megtalálni a helyünket a világban. Ott van bennünk a vágy a szeretetre, az elfogadásra, az önmagunkkal és másokkal való kapcsolataink teljesebb megélésére. Az otthonra találás útja sokszor tele van akadályokkal, mint például bejáratott negatív automatikus gondolatokkal, saját magunktól vagy másoktól jövő magas elvárásokkal, megfelelni akarással, kudarctól vagy a jövőtől való félelemmel, különböző sebzettségekkel. Ebben az útvesztőben egyedül nehéz megtalálni a helyes irányt. Ilyenkor jól esik, ha van valaki, aki megértéssel, őszinte elfogadással, támogató szeretettel fordul hozzánk, aki velünk együtt jön a belső utunk egy szakaszán. Keresztény pszichológusként az a vágyam, hogy az Isten által tisztogatott szemüvegen keresztül lássam a hozzám fordulókat, és az Ő eszközeként segítsek nekik az elakadásaikban, az igazi békesség és szabadság megtalálásában.

Iskolapszichológusi munkám során különféle élethelyzetben levő gyerekkel, szülővel, pedagógussal találkozom. Az iskolai, illetve a sok éves multinacionális cégnél szerzett tapasztalataim, valamint a külföldi képzéseim által, gazdagodott a látásmódom, ezáltal sok különböző háttérből jövő emberhez tudok kapcsolódni.

Tanulmányaimat a Babes-Bolyai Tudományegyetem Pszichológiai karán kezdtem, majd a mesterszakot az ELTÉ-n folytattam klinikai és egészségpszichológia szakirányon, ugyanitt végeztem el a Tanácsadó Szakpszichológus képzést is. Később Személyközpontú Tanácsadó képesítést szereztem, illetve család és párterápiás képzésben vettem részt.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban::
 • Önismeret
 • Életvezetési tanácsadás
 • Stresszkezelés
 • Hitbeli kérdésekkel összefüggő lelki problémák
 • Határkonfliktusok
 • Kapcsolati nehézségek
Screenshot from 2022-12-05 16-09-32

Kapcsolatainkban hatással vagyunk egymásra. Néha félszavakból is jól értjük egymást, de alkalmanként nagyon nem. Időnként jól reagálunk a társunk, gyermekünk reakcióira, időnként viszont nagyon félre értjük egymást. Elbizonytalanodunk. Ha hosszabb időn keresztül érzékeljük a félre értettséget, a meg nem értettséget, akkor a kapcsolatba vetett bizalmunk, biztonság érzetünk lecsökken, magányossággot élhetünk meg. Amikor hosszabb időn keresztül próbálkozva sem sikerül változást elérni, akkor érdemes szakembert felkeresni, hogy külső szemmel segítsen rálátni a meggyengült kapcsolati elemekre. A meddő körök érzelmi kimerültséget okoznak.

„A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kívánság életnek fája.” Példabeszédek 13:12

Évek óta dolgozom egyénekkel, szülőkkel, párokkal és családokkal. A közös munka során nem a problémás személy megnevezése a célom, hanem ítélkezés-mentes légkörben ösztönzöm a megoldáskeresést. Célom, hogy a támogató kapcsolatban növekedjen az ügyfeleim alkalmasság érzete, hogy szembe tudjanak nézni a megfogalmazott kihívásaikkal, és el tudjanak indulni azok megoldása felé.

Nős vagyok, és 3 különleges gyerkőcnek vagyok az apukája. Nyitott, keresztény értékeket valló személynek tartom magam.

Életvezetési nehézségekkel, szülői kérdésekkel, párkapcsolati elakadásokkal, jegyesség időszakában megjelent kihívásokkal kereshetnek.

Loós Anita

Pszichológusként az ELTE-n diplomáztam 2008-ban, majd a Debreceni Egyetemen szereztem klinikai szakpszichológusi diplomát. Előtte pedagógusként dolgoztam. Jelenleg tanítok a felsőoktatásban és a pszichológusképzésben.

Dolgoztam kórházban, az egészségügy több intézményében, a közoktatásban, korai fejlesztő központban. Főként kamaszokkal, fiatalokkal, családokkal, illetve súlyos beteg és/vagy sérült gyermeket nevelő felnőttekkel, súlyosabb krízisben lévő családokkal foglalkoztam eddig.

Mindannyian sebzettek vagyunk, a gyógyuláshoz szükségünk van Isten gondoskodására, kegyelmére. Lehetnek olyan élethelyzetek, elakadások, ahol az embertárssal való személyes kapcsolat is szükséges a gyógyuláshoz, Isten erejének megnyilvánulásához, közvetítéséhez. Szakemberként is próbálok Isten eszköze lenni, az általam tanultakat, szaktudásomat, tapasztalataimat kamatoztatni, ezáltal embertársaimat szolgálni.

A pszichológiai konzultációkra, ülésekre szeretettel várom azokat, akik

 • szeretnék önismeretüket fejleszteni
 • életvezetésükben elakadtak, krízishelyzetbe kerültek (pl. munkahelyi konfliktusok, egyetemi vagy egyéb tanulmányi nehézségek, gyász, életciklus váltás, fiatalként az önálló élet elkezdésével kapcsolatos problémák, nyugdíjazás stb.)
 • testi betegséggel küzdenek, vagy a közeli hozzátartozójuk szenved valamilyen testi/lelki betegségben
 • családi és/vagy párkapcsolati konfliktusaik vannak
 • gyermeknevelési kérdésekben elbizonytalanodtak
 • a stressz, szorongás tüneteit érzékelik magukon
 • hitbéli kérdésekkel összefüggő lelki problémájuk van
Illés Dávid

Úton járó emberek vagyunk, egy olyan úton, ahol furcsa módon ugyanoda érkezünk, ahonnan indultunk. És mégis nem mindegy, hogy hogyan telnek a mérföldek, magunkkal és másokkal hogyan tudunk kijönni, együtt haladni, és az út nehézségeit hogyan győzzük le. Saját tapasztalatom, hogy néha jó, ha valaki mellénk lép, és kísér, támogat, egy darabig együtt halad velünk, ahogy ez történt Emmaus felé is.

Aki velem találkozik, az számíthat elfogadásra, őszinteségre, megértésre, támogatásra, szükség szerint visszajelzésre a működésével kapcsolatban. Nyugodt, empatikus, beleérző, elfogadó embernek ismerem magam, aki szívesen segít a nehézségek feltárásában, megoldások közös keresésében. Szeretem a nyíltságot, a pontosságot, és a vidámságot. Szabadidőmben sétálok a kutyámmal, zenélek és sportolok, együtt vagyok a családommal, gyerekeimmel-unokáimmal, vagy éppen a barátaimmal. De mindig azt igyekszem csinálni teljes jelenléttel, amiben éppen benne vagyok.

Tanulmányaimat többek között a Károli, SOTE, Metropolitan egyetemeken végeztem. Hivatásom, hogy amit kaptam, azt valahogy tovább is adjam.

Szívesen kísérek olyanokat életútjukon, akik bizalmukkal megtisztelve meghívnak, hogy egy időre melléjük szegődjek a következő területeken:

 • életvezetési kérdések
 • párkapcsolati problémák/mediáció
 • spirituális kérdések
 • beilleszkedési nehézségek
 • munkahelyi feszültségek
 • önértékelési nehézségek
 • házasságra felkészítés
fotó_NyikosAnna

Semmi sem olyan lenyűgöző számomra a világon, mint az ember. Csodálom az egyediségét, felfoghatatlan értékességét, összetettségét; és mindenekfölött azt, ahogyan növekedni, változni, és kapcsolódni képes. Hatalmas kiváltságnak érzem, hogy a hivatásomnak ez lehet a gyújtópontja; hogy emberi életeket, történeteket ismerhetek meg és segíthetek a fejlődés, gyógyulás útján.

Keresztényként hiszem, hogy az ember alapvető értéke független a tulajdonságaitól, cselekedeteitől, élethelyzetétől, hogy mindannyian ugyanazon Isten gyermekei vagyunk, akik mind sebekkel, akadályokkal küzdünk. Célom és vágyam, hogy ezzel a hittel, Istenben testvérként segítsem az önismeret bátor útján mindazokat, akik megtisztelnek a bizalmukkal.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:

 • önértékelési nehézségek
 • szorongás
 • határokkal kapcsolatos nehézségek
 • életvezetési kérdések
 • felnőtté válás küzdelmei
 • önismeretben való mélyülés
 • a jelen megélésének nehézsége
fotó_ÚriPálma

Mindegyik életszakasznak megvan a maga szépsége és nehézsége, de senki sem kerülheti el az útvesztőket. Az elakadások életünk szerves részei, amelyek növelhetik a lelki ellenálló képességünket és az önmagunkba vetett hitünket. Sokszor azt gondoljuk, hogy egy elakadás a végállomás, de valójában csak egy mérföldkő. A továbblépés lelki folyamatait türelmes léptekkel és új eszköztárral érdemes kiépíteni. Keresztény szakemberként hiszek abban, hogy közös munka által az önmagunkkal és a környezetünkkel kialakult elakadásokat újraértelmezhetjük és erőforrásokká átalakíthatjuk.

A kulcs sok esetben a saját kezünkben van, ahogyan a döntés is; az előrelépés ajtaját nyitjuk ki vagy a szorongásét? Haragszunk vagy megbocsátunk? Határt húzunk vagy tovább tűrünk?
Feladatomnak tekintem, hogy segítsem a hozzám fordulókat, társukká szegődjek az élethelyzeteik útvesztőiben.

Fordulhat hozzám bizalommal a következő témákban:

 • önbizalom
 • önismeret
 • szorongás
 • érzelmi elakadások – személyes határok
 • család és más kapcsolatok nehézségei
 • kommunikációs nehézségek
 • hitbeli elakadások lelki folyamatai
Osztie Zsófia Kép1

„Gyertek velem, csak ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kissé!” (Mk 6,31)

Életünk során kerülhetünk olyan helyzetbe, mikor úgy érezzük, elviselhetetlen súly nehezedik ránk, vagy olyan veszteséget élünk meg, amit korábban elképzelni sem tudtunk, és erőtlennek, tehetetlennek érezzük magunkat. Hogyan tudjuk ezt feldolgozni? Hogyan tudunk belső erőforrásainkat mozgósítva megküzdeni ezekkel az érzésekkel és megerősödve kikerülni válságos helyzetünkből…

Lehetnek olyan időszakok, amikor szükségünk van valakire, aki segít, aki mellettünk áll, aki elkísér minket életünk egy nehéz szakaszán.  Amikor túl sok a teher, nehéz, ismeretlen egy élethelyzet, összegabalyodni látszanak az addig egyenesnek, rendezettnek tűnő szálak.

Aki szeretné megtalálni a lelki békéjét, együtt ránézni aktuális helyzetére és megtalálni az utat, ami valóban az övé, akkor forduljon hozzám bizalommal. Ebben a krisztusi feladatban szeretnék eszköz lenni, ember az embernek, a legjobb tudásom szerint,  segítőbeszélgetések vagy coaching által.

Hiszek a változás és a fejlődés lehetőségében a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is.  A hozzám fordulókat nyitottsággal, elfogadással, odafigyeléssel és változatos, egyéni, kreatív eszközökkel tudom segíteni.

Szeretettel várom megkeresését a következő témákban:

 • nehéz élethelyzetek, változások
 • gyermekneveléssel kapcsolatos problémák
 • szülőség, egyedülálló szülőség
 • nőiség megélése különböző életszakaszokban
 • kapcsolati nehézségek
 • önértékelési problémák
 • önismeret
 • gyász, veszteség, válás
 • spirituális kérdések
 • munka- magánélet egyensúly megtalálása
 • munkahelyi problémák
87734570_188621399081456_5923208630777151488_n

Mindannyian kapunk örömöket, és kapunk sebeket, nehézségeket is az életünkben. Mindenki mással küzd, de mindenki küzd valamivel. Történetünk megértése és sebeink begyógyulása fejlődésünk és növekedésünk alapját teremthetik meg. Szeretnék a munkámban emberként jelen lenni és a hozzám fordulóknak egy olyan biztonságos közeget teremteni, ahol legmélyebb fájdalmaikkal is szembe tudnak nézni, hogy ezek ne megkötözzenek, hanem tekintetüket a remény felé, a jövőbe tudják irányítani. Bár bizonyos helyzetek tűnhetnek kilátástalannak, meggyőződésem, hogy munkával, egymás meghallgatásával, őszinte megértésével és hittel minden gödörből ki lehet mászni.

Magánéletemben és munkámban egyaránt hitemre támaszkodom. Hiszem, hogy szakmámban történő gyógyulás Isten munkája, én csak egy közvetítő vagyok.

2018-ban végeztem a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai és egészségpszichológia szakirányán, 2017 óta a Magyar Családterápiás Egyesület tagjaként végzem a család- és párterápiás képzést

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
Önismereti fejlődés
Szorongásos panaszok
Párkapcsolati nehézségek, elakadások
Határkonfliktusok
Életszakasz váltásokhoz kapcsolódó nehézségek
Életviteli tanácsadás
Kultúraközi  nehézségek
Beilleszkedési nehézségek

87587665_1116528858692237_3694805041551507456_n

Mindannyiunk életében vannak olyan megterhelő időszakok, kilátástalannak tűnő helyzetek, fájdalmas kapcsolatok, amik mintha túlnőnének rajtunk, amiknek a megoldásához nincs megfelelő eszközünk, vagy elég erőnk. Ilyenkor nyújthat segítséget egy olyan kapcsolat, amiben kifejezhetőek az érzelmek, megtapasztalható a megértettség, az elfogadás, a személy egyediségének tisztelete és szeretete, megélhető az új perspektívák, az új megoldási módok felfedezésének szabadsága, a megerősödő önbizalom öröme, és a pozitív jövőbe vetett hit reménye.
Keresztényként hiszem, hogy az Istennel való kapcsolat egy ilyen kapcsolat, amiben Isten arra is elhív minket, hogy egymással is ilyen kapcsolatban legyünk. Ezzel a megértő, elfogadó, reményteljes hozzáállással igyekszem segítséget nyújtani a hozzám fordulóknak.

Forduljon hozzám bizalommal az alábbi témákban
Egyéni tanácsadásban:
• önismeret
• életvezetési tanácsadás
• önbizalomhiány
• határállítási problémák
• konfliktuskezelési nehézségek
• kommunikációs nehézségek
• beilleszkedési nehézségek
• érzelem-szabályzás, önmegnyugtatás nehézségei
• kapcsolati nehézségek
• párválasztási nehézségek
• kapunyitási pánik, jövőtől való túlzott félelem
• veszteséggel, gyásszal való megküzdés
  krízis-tanácsadás

Párterápiában:
• egymás megismerésének mélyítése
• kommunikációs nehézségek
• párkapcsolati nehézségek, elakadások
• családi konfliktusok
• határállítási problémák a családban
• szerep-elosztási problémák a családban
• veszteségek, gyász a családban
• házassági krízisek

 
 
87687476_647929296004153_5125818828101517312_n

Tanácsadói csapatunk orvos tagjaként azt vallom hivatásomnak, hogy mások életének és kapcsolatainak gyógyulásában működök közre – továbbadva ezzel valamit, amit én magam is megtapasztaltam. Ez irányú tanulmányaim – coach képzés, pár- és családterapeuta képzés, pszichiátriai képzés – és évtizedes orvosi gyakorlatom alapján lehetőségem van a hozzám fordulókat holisztikusan megérteni és segíteni. Hivatásomnak ezen kívül alapja és erőforrása a keresztény hitem, valamint a feleségként és három gyermek édesanyjaként megélt személyes tapasztalataim.
Szenvedélyem az Élet, ezért szakemberként a célom másokat is annak minél egészségesebb és boldogabb megélésére segíteni. Meggyőződésem és saját tapasztalatom is, hogy ha nekiállunk aktívan tenni életünk gyógyulásáért, a változásért, és abban hozzáértő segítséget kapunk, az meg fogja hozni az eredményt.

87083133_199624714613545_6605671070026432512_n

Pszichológusi munkámban kulcsszó számomra a növekedés: ahogyan egy gyümölcsfának szüksége van arra, hogy gondoskodjunk róla, megtrágyázzuk, megmetsszük, úgy a saját életünkben is szükség van arra, hogy megtaláljuk az optimális feltételeket a fejlődéshez, a megújuláshoz, a minket ért negatív hatásokkal való megbirkózáshoz. Meggyőződésem, hogy a befektetett idő és energia megtérül.

Várom mindazokat, akik valamely problémán, elakadáson szeretnének továbblendülni, vagy egy reménytelennek érzett helyzetre szeretnének megoldást találni egy új perspektívából.

Szakmai háttér:
2018-2020 Családterápiás alapképzés, Pszichodráma asszisztensi képzés
2015 Autogén tréner, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
2013-2015 Pszichológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2010-2013 Viselkedéselemző, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Forduljon hozzám bizalommal az alábbi témákban:
• önismeret, önbizalomhiány
• stresszkezelési nehézségek
• konfliktuskezelési nehézségek
• kommunikációs nehézségek, asszertivitás
• társas kapcsolatok nehézségei
• párkeresési, párkapcsolati elakadások
• családon belüli kapcsolati nehézségek, elakadások
• határ-problémák
• halogatással, motivációval, tanulmányokkal kapcsolatos problémák
• kapunyitási pánik, pályaválasztási, pályamódosítási nehézségek
• bűntudattal, szégyennel való megküzdés
• szorongással kapcsolatos nehézségek
• levert hangulattal kapcsolatos nehézségek
• veszteséggel, gyásszal való megküzdés 

 
error: Content is protected !!