‘Emberként az emberért’

Csapatunk vezetője az alapító, Tapolyai Emőke. Folyamatosan fejlesztjük szakmai tudásunkat és dolgozunk azon, hogy az ember spiritualitásának és lelki dimenzióinak összefüggését is megértsük a Biblia fényében.  Megközelítésünk alapja, hogy emberi kapcsolatokban szerzett sérülésekből a legjobban biztonságos emberi kapcsolatokban tudunk gyógyulni, azokban tudunk újra erőre kapni. Mottónk, hogy „Emberként az emberért” kell működnünk ahhoz, hogy valódi változások részesei lehessünk.

89178198_218688012588335_8634189930723016704_n

Több, mint 20 éve hivatásom, hogy embereken segítsek. Embereken, akik felismerték, hogy van olyan problémájuk, melyet nem tudnak egyedül, családjukkal, párjukkal vagy lelki gondozójukkal megoldani. Embereken, akik felelősséget vállalva tetteikért beállnak megküzdeni – ezúttal saját magukért.

Diplomámat – M. A. Klinikai- és Pasztorál Pszichológia – az Ashland Theological Seminary-n szereztem, amely az Ashland University (Ashland, Ohio, U.S.A.) tagozata. Azon szerencsések között vagyok, akik Lux Elvirától tanulhatták a szakmát.

Szeretem az emberi lelket, de nem fürkészni, hanem felemelni, erősíteni, bátorítani, vele együtt gondolkodni, felfedezni és alkotni. Hiszem, hogy a saját életemre és a hozzám hozott problémákra is van megoldás, létezik fejlődés és kibontakozás, igaz, néha küzdelmek árán.

A Kandela központban szakmai – módszertani vezetőként vagyok jelen, és elhivatásom a keresztény lelkiség munkánkba való integrálása. Ez a szerep lehetőség arra, hogy egy ragyogóan tehetséges és lelkes csapattal, megsokszorozott erővel és kapacitással még többeknek tudjak közvetve is segíteni

87812087_573154900208209_4385012036979916800_n

Meggyőződésem, hogy legtöbben megtapasztalunk elakadást, veszteségeket és fájdalmat életünk során, amiket vagy önerőből, vagy segítséggel tudunk feloldani. A múltunk azonban nem kell, hogy meghatározza a jelenünket és jövőnket, megvan a szabadságunk arra, hogy változtassunk és tegyünk a boldogságunkért. Abban szeretnék segíteni, hogy mások is megtalálják az előre vezető utat a kiegyensúlyozott, teljes, örömteli életük és kapcsolataik felé. Ehhez néha komoly munka és odaszántság kell, de hiszek abban, hogy az emberek változhatnak, és ezt nap mint nap látom is a munkám során. Ez az, amiért érdemes dolgoznom, dolgoznunk.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:

• Beilleszkedési gondok
• Életvezetési tanácsadás
• Szorongásos zavarok, pánikbetegség
• Depresszió
• Veszteség és gyász
• Alacsony önértékelés
• Önismeret
• Konfliktuskezelés
• Kommunikációs készség
• Határ-problémák
• Családi konfliktusok
Gyermeknevelési tanácsadás

87667491_1066343033713345_1686432450806284288_n

A legjobb történetekben a főhős élete kalandokban gazdag, ha időnként kudarcot is vall, jellemfejlődésen megy át, és a végén ő lesz a győztes. Mindenkinek vannak olyan életszakaszai, amikor nehéz a saját történetében főhősnek lenni, mert a harc, amit magával vagy a környezetével vívnia kell, erején felülinek tűnik. Ilyenkor nem működnek a jól bevált módszerek, és a helyzet annyira új lehet, hogy a megoldása is új eszközt igényel. Gyorsan változó világunkban szükség lehet arra, hogy tanácsot, segítséget kérjünk. Várom azokat, akik valamiért nem találják az eszközt érzelmi csatáik megvívásához, vagy kapcsolati konfliktusok megoldásához. A segítőbeszélgetések keretében olyan erőforrásokra bukkanhatunk, melyek addig rejtve voltak előttünk. Keresztény szakemberként hiszek abban, hogy az elfogadáson, a bizalmon, a szereteten és a másik megértésén keresztül a kapcsolódásunknak gyógyító ereje lehet önmagunkkal, más emberekkel vagy akár az Istennel való kapcsolatunk elakadásaiban.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
• Alacsony önértékelés
• Önismeret
• Konfliktuskezelés
• Kommunikációs készség
• Asszertivitás
• Karrier elégedettség, szakmaváltás
• Munkahely váltás
• Társunk ismerete
• Családi konfliktusok
• Gyermeknevelés
• Nehéz életszakaszokkal, krízisekkel való megküzdés
• Veszteség és gyász
• Spirituális, lelki kérdések
• Elszakadás otthonról
• Személyes határok

87793629_843455346170468_1992887300907859968_n

Hiszek abban, hogy az életünk természetes része a fejlődés és változás, hogy a teremtettségünkből fakadóan értéke, célja és értelme van a létezésünknek, melyet egyre inkább megismerhetünk. Utunk során azonban ránk nehezedhet a magány, szégyen, fájdalmak és félelmek súlya, melyek megterhelővé válhatnak, és nehéz lehet ezeket megosztani, megmutatni. Kihívásokkal és küzdelmekkel találhatjuk szemben magunkat a kapcsolatainkban, melyekben a múltunkból fakadó sebek és terhek összegubancolódhatnak másokéval. Mindezek ellenére vagy akár ezeken keresztül, felfedezhetjük a kapcsolatainkban rejlő erőt, amely a gyógyulás forrása. Rátalálhatunk arra a biztonságra és belső szabadságra, amiből az alkotó, örömteli és kiteljesedett élet fakad. Ezt szeretném támogatni a munkámmal.

Fontosnak tartom a munkámban, hogy teljesen odaadott figyelmem legyen arra, akivel vagyok, hogy a beszélgetések során olyan bizalom alakulhasson ki közöttünk, ahol a másik őszintén feltárhatja önmagát, önmagából azokat a dolgokat, amivel érkezett.

2016 óta foglalkozom pszichiátriai betegséggel élő személyek segítésével. Az ELTE Pszichológia alap- és mesterképzésén végeztem, klinikai és egészségpszichológia szakirányon.

Szívesen foglalkozom az alábbi területekkel:
Életviteli tanácsadás
Önismeret
Alacsony önértékelés
Stresszkezelés
Személyes határok
Bűntudat, szégyen
Szorongásból fakadó nehézségek
Veszteség
Spirituális, lelki kérdések

 
88077587_633306534069477_2253197718165913600_n

Tapasztaltból tudom, hogy bátorságra van szükség ahhoz, hogy szembe merjünk nézni saját sebzettségünkkel és annak következményeivel az életünkben. Nem könnyű segítséget kérni, rábízni valakire a titkainkat, elkezdeni egy önismereti folyamatot. Fájdalmas benne lenni nehéz élethelyzetekben, de minden ilyen próba lehetőséget ad a változtatásra, növekedésre, teljesebb életre.

Több mint tíz éve dolgozom kliensekkel a közszférában és magán úton pszichológusként. Szaktudásommal és tapasztalatommal szeretnék együtt munkálkodni a hozzám fordulókkal, segíteni őket abban, hogy jobban rálássanak saját életükre, múltjukra, érzéseikre, tapasztalataikra. Életem célja, hogy egyre mélyebb kapcsolatot tudjak kialakítani önmagammal, másokkal, a Teremtővel, és ezt igyekszem környezetem felé is közvetíteni. A házasságban és a gyermekeimmel megélt örömök és kihívások formálták az élethez és emberekhez való hozzáállásomat.
Tagja vagyok a Magyar Családterápiás Egyesületnek és a Magyar Viselkedésterápiás és Kognitív Terápiás Egyesületnek.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:

  • Önismeret fejlesztése
  • Múlt feldolgozása
  • Krízishelyzetetek: veszteség, válás, gyász, betegség
  • Tartós rossz hangulat
  • Szorongásos tünetek, pszichoszomatikus tünetek, pánik
  • Hosszantartó stressz kezelése
  • Párkapcsolati és szexuális problémák
87394809_242574546771150_9186983965821501440_n (1)
Nincs számomra érdekesebb tudományterület, mint az emberi lélek megismerése, és nincs számomra motiválóbb életfeladat, mint az ember pszichés működésének, életminőségének magasabb szintre emelése. 

Munkám során a legnagyszerűbb érzés megélni azokat a „katarzisnak” nevezett kegyelmi pillanatokat, mikor a rám bízott segítséget kérő olyan belátásra jut, mely elindítja őt a változás útján. Mindez nemcsak a szakmai tudástól vagy a résztvevők elszántságától függ, hanem a kibontakozó kapcsolatban rejlő támogató erőtől is. A sikerek nem jönnek egyszerűen, gyakran hosszú és fáradságos a fejlődés útja, melyhez a bizonytalanság és a szenvedés tűrése szükséges. Hivatásom arról szól, hogy ezekben a folyamatokban adok eszközöket és személyes támogatást a hozzám fordulóknak.

Mind a szakmai feladataimban, mind a személyes életemben Isten szeretete inspirál.

Pszichológiai konzultációra, közös munkára szeretettel várom azokat, akik
fejleszteni szeretnék önismeretüket, személyiségüket, kapcsolataik minőségét;
életük bizonyos területein elakadást tapasztalnak a fejlődésben, előrelépésben;
alacsony önértékeléssel, önbizalomhiánnyal élnek;
krízishelyzetbe kerültek (pl. életciklusváltás, betegség, gyász, egyéb veszteségek);
párkapcsolati, házassági nehézségeik vannak;
válás miatt élnek meg szenvedést;
enyhébb formában a stressz, szorongás tüneteit észlelik magukon;
hitbeli kérdésekkel összefüggő lelki problémáik vannak;
munkájukkal kapcsolatban igényelnek támogatást;
bizonyos területen változásra vágynak.

2010-ben diplomáztam pszichológusként az ELTÉ-n, 2012-től 2015-ig a Magyar Családterápiás Egyesület pár-és családterapeuta képzésén vettem részt, 2019-ben pedig tanácsadó szakpszichológus képesítést szereztem.

87734570_188621399081456_5923208630777151488_n

Már kisgyermekként hozzászoktam a sok utazáshoz, országról-országra járva sok különböző kultúrát és embert ismertem meg. Szakmám gyakran erre emlékeztet, hiszen egy-egy család, egy-egy párkapcsolat vagy ember a saját érzéseivel és gondolataival egy külön kis kultúrára hasonlít.

 A nagy családom, sok testvérem megtanítottak figyelni másokra, hallgatni, együttérezni és mindenkiben a jót látni. Megtanultam, hogy bizonyos helyzeteken könnyen keresztül megyünk, meg tudunk küzdeni velük, más helyzetekben viszont szükségünk van arra, hogy valaki meghallgasson.

Meggyőződésem, hogy munkával, egymás meghallgatásával, őszinte megértésével és hittel minden gödörből ki lehet mászni. Minden kapcsolatot a belefektetett erőfeszítések, a rászánt idő és energia teszi működőképessé, értékessé és pótolhatatlanná. Bizonyos helyzetek tűnhetnek kilátástalannak, de a kapcsolaton dolgozva, jó kommunikációval, a másik elfogadásával és a megbocsátás gyakorlásával nagy változásokat lehet elérni.
Mind ezen felül hitemre támaszkodom magánéletemben és szakmámban egyaránt. Hiszem, hogy szakmámban történő gyógyulás Isten munkája, én csak egy közvetítő vagyok.

Végzettség: 
2018 Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia 
2016- Magyar Családterápiás Egyesület, családterapeuta – képzés folyamatban

Tagságok:  Magyar Családterápiás Egyesület 

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
önismeret
életvezetési tanácsadás
• önbizalomhiány
határ-problémák
konfliktuskezelési nehézségek
kommunikációs nehézségek
beilleszkedési nehézségek
kapcsolati nehézségek
kapunyitási pánik
pályaválasztási, pályamódosítási nehézségek
bűntudattal, szégyennel való megküzdés
veszteséggel való megküzdés
krízissel való megküzdés
szorongásos zavarok
hangulatzavarok
egymás megismerésének mélyítése
párkapcsolati elakadások
családi konfliktusok
határ-problémák a családban
szerep-problémák a családban
veszteségek a családban
Társunk ismerete
Családi konfliktusok
Pár-terápia
Abortusz feldolgozása
Kultúraközi (cross cultural) gondok
Elszakadás otthonról, honvágy, beilleszkedési zavarok
Személyes határok
Bűntudat/Szégyen

87596860_549566125917374_3508535655703511040_n

Pszichológus diplomámat 2003-ban szereztem meg a Debreceni Egyetemen kiváló minősítéssel. Ezt követően a közszférában helyezkedtem el, ahol másfél évtizedig dolgoztam főállásban, pszichológus, mentálhigiénés tanácsadó, családgondozó és mediátor munkakörökben. Tereptanárként a jövő segítő szakembereinek felsőoktatási képzésében is részt vettem.

Munkám során szinte minden korosztállyal foglalkoztam már a kamaszoktól az idősekig. A négyszemközti segítő tevékenység mellett párokkal, családokkal és csoportokkal is dolgoztam.
Szabadidőmben dalokat írok, futok és a feleségemmel túrázom. Istenkapcsolatom felnőttkoromban erősödött meg igazán, és a mai napig is alakul, fejlődik. Hitem nagyon komoly erőforrást jelent számomra.

Forduljon hozzám bizalommal a következő témákban:
• életvezetési nehézségek
• elakadások
• önértékelési problémák
• szorongás
• családi konfliktusok
• párkapcsolati problémák
• válás
• munkahelyi stressz
• életközepi válság
• gyász

 
 
87587665_1116528858692237_3694805041551507456_n

Mindannyiunk életében vannak olyan megterhelő időszakok, kilátástalannak tűnő helyzetek, fájdalmas kapcsolatok, amik mintha túlnőnének rajtunk, amiknek a megoldásához nincs megfelelő eszközünk, vagy elég erőnk. Ilyenkor nyújthat segítséget egy olyan kapcsolat, amiben kifejezhetőek az érzelmek, megtapasztalható a megértettség, az elfogadás, a személy egyediségének tisztelete és szeretete, megélhető az új perspektívák, az új megoldási módok felfedezésének szabadsága, a megerősödő önbizalom öröme, és a pozitív jövőbe vetett hit reménye.
Keresztényként hiszem, hogy az Istennel való kapcsolat egy ilyen kapcsolat, amiben Isten arra is elhív minket, hogy egymással is ilyen kapcsolatban legyünk. Ezzel a megértő, elfogadó, reményteljes hozzáállással igyekszem segítséget nyújtani a hozzám fordulóknak.

Forduljon hozzám bizalommal az alábbi témákban
Egyéni tanácsadásban:
• önismeret
• életvezetési tanácsadás
• önbizalomhiány
• határállítási problémák
• konfliktuskezelési nehézségek
• kommunikációs nehézségek
• beilleszkedési nehézségek
• érzelem-szabályzás, önmegnyugtatás nehézségei
• kapcsolati nehézségek
• párválasztási nehézségek
• kapunyitási pánik, jövőtől való túlzott félelem
• veszteséggel, gyásszal való megküzdés
  krízis-tanácsadás

Párterápiában:
• egymás megismerésének mélyítése
• kommunikációs nehézségek
• párkapcsolati nehézségek, elakadások
• családi konfliktusok
• határállítási problémák a családban
• szerep-elosztási problémák a családban
• veszteségek, gyász a családban
• házassági krízisek

 
 
87687476_647929296004153_5125818828101517312_n

Tanácsadói csapatunk orvos tagjaként azt vallom hivatásomnak, hogy mások életének és kapcsolatainak gyógyulásában működök közre – továbbadva ezzel valamit, amit én magam is megtapasztaltam. Ez irányú tanulmányaim – coach képzés, pár- és családterapeuta képzés, pszichiátriai képzés – és évtizedes orvosi gyakorlatom alapján lehetőségem van a hozzám fordulókat holisztikusan megérteni és segíteni. Hivatásomnak ezen kívül alapja és erőforrása a keresztény hitem, valamint a feleségként és három gyermek édesanyjaként megélt személyes tapasztalataim.
Szenvedélyem az Élet, ezért szakemberként a célom másokat is annak minél egészségesebb és boldogabb megélésére segíteni. Meggyőződésem és saját tapasztalatom is, hogy ha nekiállunk aktívan tenni életünk gyógyulásáért, a változásért, és abban hozzáértő segítséget kapunk, az meg fogja hozni az eredményt.

87083133_199624714613545_6605671070026432512_n

Pszichológusi munkámban kulcsszó számomra a növekedés: ahogyan egy gyümölcsfának szüksége van arra, hogy gondoskodjunk róla, megtrágyázzuk, megmetsszük, úgy a saját életünkben is szükség van arra, hogy megtaláljuk az optimális feltételeket a fejlődéshez, a megújuláshoz, a minket ért negatív hatásokkal való megbirkózáshoz. Meggyőződésem, hogy a befektetett idő és energia megtérül.

Várom mindazokat, akik valamely problémán, elakadáson szeretnének továbblendülni, vagy egy reménytelennek érzett helyzetre szeretnének megoldást találni egy új perspektívából.

Szakmai háttér:
2018-2020 Családterápiás alapképzés, Pszichodráma asszisztensi képzés
2015 Autogén tréner, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
2013-2015 Pszichológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2010-2013 Viselkedéselemző, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Forduljon hozzám bizalommal az alábbi témákban:
• önismeret, önbizalomhiány
• stresszkezelési nehézségek
• konfliktuskezelési nehézségek
• kommunikációs nehézségek, asszertivitás
• társas kapcsolatok nehézségei
• párkeresési, párkapcsolati elakadások
• családon belüli kapcsolati nehézségek, elakadások
• határ-problémák
• halogatással, motivációval, tanulmányokkal kapcsolatos problémák
• kapunyitási pánik, pályaválasztási, pályamódosítási nehézségek
• bűntudattal, szégyennel való megküzdés
• szorongással kapcsolatos nehézségek
• levert hangulattal kapcsolatos nehézségek
• veszteséggel, gyásszal való megküzdés 

 
Balog Ádám

Központban az ember.
Ha türelemmel és odafigyeléssel fordulunk hozzá, megérthetjük a terhet, ami a vállát nyomja és felfedezhetjük erőforrásait is, amik az elhordozásban eddig segítették és a problémamegoldásban, nehézség leküzdésében segíteni fogják. Hiszem, hogy mindenkiben ott rejlik a képesség saját elakadásainak leküzdéséhez, a mi feladatunk “csupán” a professzionális kísérés a folyamaton keresztül. Pszichológusként számomra a legfontosabb: figyelni. Figyelni a hozzám fordulóra, érdeklődéssel fordulni felé és kísérni őt, hiszen a sikeres segítségnyújtás a segítségkérőtől indul, ettől lesz személyes és sikeres.
A vendéglátásban és fogyatékos otthonban végzett munkám során megtanultam a legkülönbözőbb, nehéz helyzetekben is helytállni és az engem körülvevőkkel együttműködni. Szervezetfejlesztési projektjeimben munkahelyi problémákra kerestem megoldást, csapatot építettem.

Keressen bizalommal az alábbi témákban: 

munkahelyi problémák
általános támogatás egy nehéz időszakban
önismereti fejlődés
rossz közérzet, negatív gondolatok
új élethelyzetben való támogatás
kommunikáció fejlesztése
Szorongásos panaszok


87941497_185375312753021_6918555692328550400_n
2020-ban csatlakoztam tanácsadóként és szervezetfejlesztésért felelős munkatársként Tapolyai Emőke csapatához. A feladatom az, hogy ennek a briliáns szakemberekből álló csapatnak megfelelő szervezeti hátteret, környezetet, valamint feltöltődési lehetőséget biztosítsak, hogy minden figyelmüket ügyfeleikre fordíthassák és minél többeknek tudjanak segítséget nyújtani.