Alacsony önértékelés
Konfliktuskezelés
Stressz-kezelés
Szakmaváltás, munkahelyváltás

Társunk ismerete
Családi konfliktusok
Pár-terápia
Házassági gondok, különélés és válás
Gyermeknevelés
Bántalmazás

Házassági szexuális küzdelmek
Poszttraumatikus stressz (különös tekintettel a bántalmazottakra)
Vetélés
Halvaszülés
Abortusz
Meddőség
A császárral szülés traumái
Pornográfia

Beilleszkedési gondok
Szorongásos zavarok
Depresszió
Veszteség és gyász
Stressz-kezelés
Szégyen és szabadság kérdései

Istenkép
Spirituális sérülések
Spirituális bántalmazás
Hitbeli zavarok, bizonytalanság okozta lehangoltság
Bűntudat/Szégyen

Kultúraközi (cross cultural) gondok
Elszakadás otthonról, honvágy, beilleszkedési zavarok
Személyes határok, önvédelem